Bu Haberleri Okudunuz Mu ?
AHİ EVRAN
MEVLANA
Haber Detayı
08 Mayıs 2021 - Cumartesi 13:32
 
İbn-i Rüşd
EĞİTİM Haberi


İbn-i Rüşd

 

Batı dünyasında Averroes adıyla bi­linen İbn-i Rüşd , Kelam, Fıkıh, Edebiyat ve Tıp öğre­nimi gördükten sonra bir süre Kadılık yaptı ama bu meslekte uzun süre kal­mayıp Felsefeyle uğraşmaya başladı. Farabî, İbn-i Sina, Gazzalî gibi büyük İslam Bilginlerinin yapıtlarını, Anado­lu’da yetişmiş Eski Yunan Felsefecilerinin yazılarını inceledi. Asistoteles ile Yeni Eflatuncuların görüşlerini be­nimsedi.

 

 

İbn-i Rüşd , Felse­feyle ilgili bütün konuları akıl ilkeleriyle açıklıyordu. Aristoteles’in Felse­fesini Yeni Eflatuncu görüşlerle ele alıyor, Fizik , Mantık, Ahlak, Metafizik gibi konuların bilimsel açıdan değerlen­dirilmesi için Bilimin gerekli olduğunu ileri sürü­yordu.

 

 

İbn-i Rüşd Felsefesinde önemli bir konu Bilginin Kaynağının Akıl olduğudur. Aklın kurallarına ters düşmediği ölçüde Bilgi vardır. Akıl yürütmeye ve kanıtlamaya özel bir ilgi gösteren İbn-i Rüşde'e göre , Mantık insanın gerçek Bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.

  

 

 

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İbn-i, Rüşd,
Haber Videosu
Yorumlar
Arşiv
Haber Yazılımı