Haber Detayı
15 Haziran 2021 - Salı 18:56
 
Öncelikli ve Stratejik Yatırım Teşvikleri
Haberi


 

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir. 

-Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. 

-Lisanslı depoculuk yatırımları.

- Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları. 

-Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.

 

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

 

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir. 

-Asgari sabit yatırım tutarının 50 Milyon TL’nin üzerinde olması,

-Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,

-Yatırımla sağlanan katma değerin asgari 40 olması

-Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla 50 Milyon ABD Doları’nınü üzerinde olması.

 

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

DESTEK UNSURLARI

DESTEK ORAN ve SÜRELERİ

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

KDV İstisnası

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı

Yüzde 50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

7 yıl (6. Bölgede 10 yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

5 puan

Döviz/ Dövize Endeksli Kredi

2 puan

Sigorta Pirimi (İşçi Hissesi) Desteği

10 yıl (Sadece 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği  

10 yıl (Sadece 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

KDV İadesi

VAR (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

       

 

 

 

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ

İlgili Mevzuat

2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

 Sistemin Amacı

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesidir.

Asgari Sabit Yatırım Tutarı

Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirası olması gerekir.

 

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ DESTEKLERİ 

-Gümrük vergisi muafiyeti

- KDV istisnası

- KDV iadesi

- Vergi indirimi veya istisnası

- Sigorta primi işveren hissesi desteği

- Gelir vergisi stopajı Desteği

- Nitelikli personel desteği

- Faiz veya kâr payı desteği

- Sermaye katkısı

- Enerji desteği

- Kamu alım garantisi

- Yatırım yeri tahsisi

- Altyapı desteği

- Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile

- diğer yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.

-Hibe desteği

 

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR

 

UYGULAYICI KURUM: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

 

• Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı Çalışma Programı ve uygun gördüğü Bütçe doğrultusunda hazırlanan Mali ve Teknik Destek Programları kapsamında tarım sektörüne de destek sunabilmektedirler.

 • Bu programlar kapsamında, destek için öncelikli alanlar ve başvuru koşulları Ajansların internet sitelerinde ilan edilmekte ve Başvuru rehberlerinde ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

• Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetleri için Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde mali ve teknik olmak üzere iki destek türü uygulayabilir;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

• Birlikler ve Kooperatifler,

 • Sivil Toplum Kuruluşları,

• Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri,

 • Serbest Bölge İşleticileri,

• Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve İş Geliştirme Merkezlerinin Yönetici Şirketleri,

• Kar Amacı Güden Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler.

 

KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ

 

Desteklenen Sektörler

 

1. Madencilik ve taş ocakçılığı

 2. İmalat

 3. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

4. Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

5. İnşaat

 6. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

7. Ulaştırma ve depolama

8. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

9. Bilgi ve iletişim

 10. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

11. Finans ve Sigorta Faaliyetleri

12. İdari ve destek hizmet faaliyetleri

13. Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor

14. Diğer hizmet faaliyetleri

 

 

Destek Programları

 

 1. Girişimcilik Destekleri

2. AR-GE, Teknolojik üretim ve Yerleştirme Destekleri

3. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Ulusalarasılaşma Destekleri

4. KOBİ finansman destekleri

5. Laboratuvar Hizmetleri

6. İŞGEM/TEKMER Programı

 

Kosgeb Hizmet ve Destekleri Veri Tabanına Kayıt

 

 Bir işletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmesi için öncelikle veri tabanına kayıt olması gerekmektedir. Veri tabanına kayıt işlemleri için http:\\www.kosgeb.gov.tr adresinden “E-KOBİ” tıklanıp KOSGEB’ e ilk kayıt linkini seçip işletmeye ait bilgiler girilir kaydedilip sonraki sayfada KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulur.

 

İLETİŞİM ;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cadde NO:154/A Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 444 61 00

Web: www.sanayi.gov.tr E-posta: info@sanayi.gov.tr

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ

Tel: : 0 (262) 332 01 44 Dahili: 115 Faks: 0 262 332 01 45

 Web : www.marka.org.tr E-posta: info@marka.org.tr

Sakarya Yatırım Destek Ofisi

Adres : Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 Arifiye – SAKARYA

Tel : 0 (264) 332 01 44 Faks : 0 (264) 275 05 55

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

 Adres: Abdülhak Hamit Cad. No:866 Altmışevler / MAMAK / ANKARA

Tel: 0 (312) 595 28 00 Faks: 0 (312) 368 07 15

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Öncelikli, ve, Stratejik, Yatırım, Teşvikleri,
Haber Videosu
Yorumlar
Arşiv
Haber Yazılımı