Haber Detayı
22 Mayıs 2021 - Cumartesi 14:30
 
Sakarya Tarımsal Yatırım Rehberi 2021 - Hayvancılık
TARIM VE HAYVANCILIK Haberi


İlçemizde Tarım ve Hayvancılık ile buna bağlı Yardımcı Tesislere yönelik yatırım , destek ve hibelere ait olarak , T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ SAKARYA TARIMSAL YATIRIM REHBERİ 2021 raporunda ki bilgileri çiftçilerimize , esnaf ve iş insanlarımıza bir faydalar sağlayabilmesi ve istihdama ve ilçe ekonomimize katkılar sunabilmesi amacıyla hazırladığım bir dizi yazılarımla birlikte sizlerin görüşlerinize sunuyorum , ikinci yazım Hayvancılık konusundadır. İyi okumalar dilerim.

 

 

HAYVANCILIK YATIRIMLARI DESTEKLERİ

 

 

DÜVE ALIM DESTEĞİ

 

DESTEK KAPSAMI

 

En az 1 baş en fazla 20 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır. (2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (2020/3190) (2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar) kapsamında uygulanmaktadır.)

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

 

Gerçek ve tüzel kişiler

 

UYGULAMA İLLERİ

 

81 İl

 

 

ARICILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

 

DESTEK KAPSAMI

 

Destek Kapsamı Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların desteklenmesini kapsamaktadır.

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

 

Gerçek ve tüzel kişiler

 

UYGULAMA İLLERİ

 

Arıcılık Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri; Destekleme konuları; Arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası gibi malzemeleri kapsar. 81 ilde Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık kayıt sistemine (AKS) müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı, AKS deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip, bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği(perga), arı zehiri, apilarnil’den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılara bu ürünleri üretebilmeleri için makine, aletekipman desteği yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Proje 2022 yılı sonuna kadar devam edecektir.

 

 

Yatırım Konuları, Destek Oranı

 

Arıcılık yüzde 50 (Makine, alet- ekipman ve arıcı barakası alımı)

Başvurular, 04/01/2021- 22/01/2021 tarihleri arasında yapılır.

 

 

KAZ VE HİNDİ , İPEKBÖCEKLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

 

DESTEK KAPSAMI

 

Destek Kapsamı Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için Kaz ve Hindi, İpekböcekçiliği yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların desteklenmesini kapsamaktadır.

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

 

Gerçek ve tüzel kişiler

 

UYGULAMA İLLERİ

 

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri; Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine ve alet - ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı ve alet - ekipman alımını kapsar. Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, Ardahan, Kars, Muş ve Ordu illerinde 500’er adet kapasiteli ticari kaz ve Bingöl, Diyarbakır ve Kahramanmaraş illerinde 1.000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecektir. İpekböcekçiliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri; İpek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile besleme evi, makine, alet - ekipman alımını kapsar. Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tunceli ve Yozgat illerinde toplu/tekli besleme evi inşaatı makine, alet - ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımları desteklenecektir

 

 

Yatırım Konuları, Destek Oranı

 

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği yüzde 75 (Yeni inşaat yapımı, makine ve alet -ekipman alımı) İpekböcekçiliği yüzde 100 (Besleme evi yapımı, makine, alet - ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi)

 

Başvurular, 04/01/2021- 22/01/2021 tarihleri arasında yapılır.

 

 

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YATIRIMI

 

DESTEK KAPSAMI

 

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesini kapsar.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

 

Gerçek kişiler

 

UYGULAMA İLLERİ

 

Bakanlığın belirleyeceği illerde uygulanacaktır.

 

Yatırım Konuları, Destek Oranı

 

HAYVAN ALIMI yüzde 85 (Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı)

Başvurular, 04/01/2021- 22/01/2021 tarihleri arasında yapılır.

 

 

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ ÜRETİM KONULARI

 

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORANI

 ( yüzde )

Kredi Üst Yatırım Limiti (TL)

 

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

 

SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 Öncelikli bölge yatırımı

Atıl işletme alımı

Yurt içinde doğan hayvan alımı/ kullanımı

 Kendi yemini üretme/ mera kullanımı

Jeotermal/ yenilenebilir/ atık enerji kullanımı

Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları

Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Öncelikli bölge yatırımı

Atıl işletme alımı

Yurt içinde doğan hayvan alımı/ kullanımı

 Kendi yemini üretme/ mera kullanımı

Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

Kadın çiftçi/ girişimci

 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ

 Öncelikli bölge yatırımı

Atıl işletme alımı

Yurt içinde doğan hayvan alımı/ kullanımı

Kendi yemini üretme/ mera kullanımı

 Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oran

 

50

10

10

10

 -

10

-

10

10

100

 

75 

10

10

-

 -

 10

10

100

 

50

10

10

 -

-

10

 10

 90

50

10

-

10

10

10

10

10

10

100

 

75

 10

-

10

 10

 10

 10

 100

 

50

10

-

10

10

 10

 10

100

 

 

 

 

 

25.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000.000

 

 

 

 

10.000.000

 

 

 

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ ÜRETİM KONULARI

 

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORANI

( yüzde )

Kredi Üst Yatırım Limiti (TL)

 

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

 Öncelikli bölge yatırımı

Atıl işletme alımı

 Yurt içinde doğan hayvan alımı/ kullanımı

Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları

Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

 Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

ARICILIK

 Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları

Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

 Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

KANATLI SEKTÖRÜ

Atıl işletme alımı

 Sözleşmeli üretim Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

 Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

75

10

 10

 10

-

 10

10

100

 

50

 -

 10

 10

 70

 

25

10

-

 10

10

 55

75

 75

 10

-

 10

10

10

10

 100

 

50

10

10

 10

80

 

50

-

10

10

10

80

75

 

 

 

 

15.000.000

 

 

 

 

 

 

2.500.000

 

 

 

 

 

 

 

5.000.000

 

10.000.000

 

 

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ ÜRETİM KONULARI

 

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORANI

( yüzde )

Kredi Üst Yatırım Limiti (TL)

 

Yatırım Kredisi

İşletme Kredisi

 

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

Su ürünleri yetiştirme Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

Kadın çiftçi/ girişimci

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

 

 

GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM

100.000 TL’ ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil) 100.000 TL’nin üzerindeki krediler

Atıl işletme alımı

 Yurt içinde doğan hayvan alımı/ kullanımı

Kendi yemini üretme/ mera kullanımı

Sözleşmeli üretim

Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları

Genç çiftçi/ girişimci (≤40 yaş)

Kadın çiftçi/ girişimci

 Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı

50

 10

 10

10

80

 

 

100

50

 10

10

 -

-

-

10

 10

 90

50

10

 10

10

80

 

 

100

 50

-

 10

 10

 10

 10

10

10

100

 

 

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

1.500.000

 

 

KAYNAK ; 

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ SAKARYA TARIMSAL YATIRIM REHBERİ 2021

 

 

İLETİŞİM ;

Tarım ve Orman Bakanlığı – Sakarya İl Müdürlüğü

Adres: Sakarya cad. Erenler Merkez SAKARYA

Tel: 0 (264) 241 20 20; 241 20 15;

Santral: 0 (264) 241 20 13-14

Faks: 0 (264) 241 20 16

Web : www.sakarya.tarimorman.gov.tr

E-posta: sakarya@tarimorman.gov.tr

 

Sakarya Yatırım Destek Ofisi

Adres : Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 Arifiye – SAKARYA

Tel : 0 (264).332 01 44

Faks : 0 (264) 275 05 55

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Sakarya, Tarımsal, Yatırım, Rehberi, 2021, -, Hayvancılık, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Arşiv
Haber Yazılımı